SCOPURI STRATEGICE


1. Dezvoltarea instituţională prin utilizarea oportunităţilor oferite de resursele TIC, pentru a permite adaptarea modelului educaţional oferit de şcoală la mediul tehnologic actual

2. Perfecţionarea continuă a corpului profesoral, în vederea modernizării tehnologiei didactice

3. Atragerea de resurse financiare prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte europene în vederea creşterii calităţii actului educaţional şi diversificării ofertei curriculare

4. Optimizarea relației școală – comunitate prin promovarea unei politici de colaborare cu autoritățile administrative şi organizațiile nonguvernamentale

5. Sprijinirea părinților în educarea copiilor prin activităţi realizate în cadrul programului ,,Școala Părinților”